Juara Agarwood Resourse Sdn Bhd

pengenalan syarikat

Pengenalan

Penubuhan Juara Agarwood Resources Sdn. Bhd. pada asalnya adalah syarikat perniagaan yang mengilang dan memproses kayu gaharu untuk mendapatkan minyak gaharu, hidrosol dan ekstrak gaharu yang bermutu dan berkualiti tinggi di negara ini.
Juara Agarwood Resources Sdn. Bhd juga terlibat dengan aktiviti perladangan dan landskaping tumbuh-tumbuhan untuk industri dan juga kawasan komersil.
Berkembangnya Juara Agarwood Resources Sdn. Bhd. terus meceburkan operasi kepada sektor pembinaan dan industri inovasi.

VISI KAMI

Menjadi perintis produk-produk halal ke pasaran lokal dan global.

MISI KAMI

Menyediakan platform dan pemudahcara untuk usahawan – usahawan dalam membangunkan produk yang menepati piawaian lokal dan antarabangsa dan juga halal untuk digunakan oleh manusia sejagat.