minyak gaharu

No Nama Produk Gambar Kod Item Isipadu/Gram Kuantiti Harga (RM)
1 Pure Oudh Oil JAR-01-POO-0003 3ml (1/4 tola) 1 500.00
2 Pure Oudh Oil JAR-01-POO-0006 6ml (1/2 tola) 1 1000.00
3 Pure Oudh Oil JAR-01-POO-0008 12ml (1 tola) 1 2000.00